Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze


Główna
Aktualnosci
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Linki


Cały numer 25 w jednym pliku PDF

SPIS TRE¦CI

Od redakcji

Czesław Sobkowiak, Kolęda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Dorota Cygan, Przestrzenie energii społecznej: Polacy w Berlinie
(Räume gesellschaftlicher Energien: Polen in Berlin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Anna Tokarska, Wiersze [*** Rusz się staruszko..., *** Co słychać...,
*** Wiosna w tym roku..., *** Spójrz jak odchodzą...] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Grażyna Zwolińska, Heimatowy klocek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Eugeniusz Kurzawa, Zbąszyń – Preludium Zagłady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Janusz Koniusz, Wiersze [Przemiana, Rzeka, Prooeba do ciała,
Na wieczorku poetyckim] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Eugeniusz Kurzawa, Łemkowie – wypędzeni z własnej ziemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Ewa Andrzejewska, Opowieoeć o Nadziei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Nadzieja Łukaszewska, Wiersze [Jak dojrzewają wiersze, Zaproszenie] . . . . . . . . . . . 40
Edward Derylak, Zdążyć przed zachodem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Lidia Głuchowska, My, berlińczycy. 300 lat polskooeci i Polaków w Berlinie
(Wir, Berliner. 300 Jahre – Polentum und Polen in Berlin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Halina Bohuta-Stąpel, Na Karesa, na Mindiasa... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Halina Bohuta-Stąpel, Wiersze [Gdzie jest mój tabor?, *** Wierzę w Cygankę] . . . . 62
Wojciech Mielczarek, Wartegau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Monika Wielgus „Dzika”, Wiersze [cracked smile and a silent shout;
Once Upon the Sea of Blissful Awareness] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Czesław Sobkowiak, Ulica Owocowa i inne widoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
NA GRANICY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Jacek Wesołowski, Fotka z vipem, częoeć 2. (Ugady po-Graniczne 3)
Foto mit dem VIP, Teil 2. (Die nachgrenzartige Un-Reden 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Jacek Katos Katarzyński, Wiersze [wybiegając do wewnątrz (aus dem Zimmer herein),
przeszedł przez gardło pociągu (er ist durch ein Zughals durchgegangen)] . . . . . . . . 88
Michael Kurzwelly, Słubfurt – eine Stadt an der Grenze zweier Länder,
die es nicht gibt. (Słubfurt – miasto na granicy państwowej, której nie ma) . . . . . . . . 92
PREZENTACJE „Pro Libris” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Norman Smużniak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Lidia Głuchowska, Estetyka krzyku i estetyka szeptu. Normana Smużniaka
malarstwo alchemicznych formuł (Ästhetik des Schreis und Ästhetik
des Flüstertons. Zu Norman Smużniaks Malerei der alchemischen Formeln) . . . . . . 105
KRAJOBRAZY LUBUSKIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Krystyna Kamińska, Santok (Zantoch) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Anna Janczys, Szprotawianie w objęciach przyrody według
dziewiętnastowiecznej relacji Johanna Gottloba Kreisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
(Die Sprottauer in den Armen Natur nach einem Bericht
aus dem 19. Jahrhundert von Johann Gottlob Kreis – Zusammenfassung) . . . . . . . . 125
VARIA BIBLIOTECZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Gabriela Balcerzak, Czytając Herberta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Agata Komorowska, Wiersze [* * * uczucia do wzięcia,
* * * próbowałam zdefiniować chwilę] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Dawid Kotlarek, Zielonogórska prasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
OBRAZY PROWINCJI SZLACHECKIEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Jarosław Kuczer, Podróżnik, dyplomata, fundator oeląski doby renesansu.
Joachim von Berge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
(Reisender, Diplomat, Schlesischer Stifter der Reinaissancezeit.
Joachim von Berge – Zusammenfassung) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Z TEKI HISTORYKA FILOZOFII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Wojciech Rarok, Witelon i pomysł założenia uniwersytetu w Legnicy . . . . . . . . . . . 147
Ulrike Stark, Wiersz [der schlag deines lides (gdy mrugając zamykasz powieki)] . . 151
Cezary L. Belzyt, Wiersz [zimno (kalt)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
RECENZJE I OMÓWIENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Tadeusz Różewicz, Kup kota w worku (Anna Szóstak) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Władysław Łazuka, Gdzie szybki Drawy bieg (Jerzy Grupiński) . . . . . . . . . . . . . . . 156
Per Olov Enquist, Opowieoeć o Blanche i Marie (Agnieszka Szpylma) . . . . . . . . . . . 158
Anna Maria Szewczuk-Szwedo, Wybrana Pani; Halina Bohuta–Stąpel,
… i wiersze napisałam i bajkę kiedyoe splotę…;
Adam Bolesław Wierzbicki, 429 / 01; Skrypturalik odłożony…
(Czesław Sobkowiak) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Adam Wiesław Kulik, Leoemian, Leoemian… (Joanna Wawryk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Ian McEwan, Pokuta (Maria Macała) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
KRONIKA LUBUSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
KSIĄŻKI NADESŁANE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
AUTORZY NUMERU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171