Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze


Główna
Aktualnosci
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Linki
SPIS TREŚCI

Od redakcji

Andrzej K. Waśkiewicz, Wtedy i teraz III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 6
Rainer Vangermain, Ein Disput (Dysputa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 9
Wciąż blisko tradycji. Z Jurijem Kochem rozmawia Romuald Szura . . . . . . . . . . . str. 10
Rainer Vangermain, Über-Brücken. Sommerakademie auf der Oder
(Po-mosty. Letnia Akademia na Odrze) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 13
Władysław Łazuka, wiersze [Pomiędzy, *** Na Miejskiej Górze, *** Na drodze,
*** Zdziczała jabłoń, *** Idę brzegiem, *** Pierzaste chmury] . . . . . . . . . . . . . . . str. 19
Czesław Sobkowiak, Sen pisany w sierpniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 21
Zenon Musiałowski, Wspomnienie Jadwigi Bortkiewicz o Czesławie Niemenie . . str. 30
Idalia Roszczyk, Wiersze [Nabieranie, *** młode ciało, Parzenie, Spójrz] . . . . . . str. 34
Anna Bilon, Bracia w Bogu, ale czy bracia w wierze? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 36
Wojciech Jachimowicz, Drzewo tajemnic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 39
Mieczysław Warszawski, Wiersze [W moim sadzie, Prozaizując,
Jak dotąd, Kwiat paproci] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 42
Peter Mannsdorf, Auf dem Gipfel des Berges (Na szczycie góry) . . . . . . . . . . . . . str. 44
NA GRANICY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 52
Jacek Wesołowski, Powabna toń poematu (Ugady po-graniczne 1)
Die anziehende Tiefe des Poems (Die nachgrenzartigen Un-Reden 1.) . . . . . . . . . str. 52
Romuald Szura, Wiersze [Vivaldi, Malarz w plenerze, Rapsodia,
*** Maluję moje czasy, Portret] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 67
Cottbuser Festivalpräsenz in Sarajevo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 70
(Prezentacja chociebuskiego festiwalu w Sarajewie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 71
PREZENTACJE „Pro Libris” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 72
Igor Myszkiewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 72
Igor Myszkiewicz, O sobie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 73
OBRAZY PROWINCJI SZLACHECKIEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 74
Jarosław Kuczer, Baronowie von Rechenberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 74
(Freiherren von Rechenberg - Zusammenfassung) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 81
Anna Maria Szewczuk, Wiersze [Fortuna, *** zdumienie wrosło] . . . . . . . . . . . . . str. 83
PRZYPOMNIENIA LITERACKIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 84
Czesław Markiewicz, Czytanie źródeł IX
Nikiformy Gargantui – czyli słuchajcie Zdzisława Morawskiego . . . . . . . . . . . . . . str. 84
KRAJOBRAZY LUBUSKIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 89
Zygmunt Kowalczuk, Moja mała ojczyzna – Biecz (Meine Heimat: Biecz) . . . . . str. 89
RECENZJE I OMÓWIENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 99
Adam Wierzbicki, 429/01; Marzena Więcek, Gra w cyrkiel
(Czesław Markiewicz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 99
Götz W. Werner, Einkommen für alle (Rita König) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 102
Marek Nowakowski, Kryptonim „Nowy”; Marzena Więcek, Gra w cyrkiel;
Henryk Szylkin, Słowa i obrazy; Anna Maria Szewczuk, Kryształowe myśli;
Fraszki na Wojtaszka; Krystyna Kamińska, Ireneusz Krzysztof Szmidt,
Byliśmy w teatrze (Czesław Sobkowiak) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 105
Gerhart Hauptmann und seine Häuser. Hiddensee - Erkner
- Schreiberhau - Agnetendorf” (Carmen Winter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 110
Orhan Pamuk, Nazywam się czerwień (Magdalena Ferdynus) . . . . . . . . . . . . . . str. 112
Jurij Andruchowycz, Piosenki dla martwego koguta (Łukasz Kamiński) . . . . . . . . str. 113
KRONIKA LUBUSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 114
KSIĄŻKI NADESŁANE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 118
AUTORZY NUMERU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 119


Cały numer 20 w jednym pliku PDF