Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze


Główna
Aktualnosci
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Linki
SPIS TREŚCI

Od redakcji str. 3

Andrzej K. Waśkiewicz, Wtedy i teraz str. 6
Carmen Winter, Krähennest. (Gniazdo wron) str. 11
Czesław Sobkowiak, Wiersze [Mapa, Nad kartką, Krzew, Moment] str. 14
Zofia Frydel-Kośmider, I tak sobie patrzę str. 16
Zenon Musiałowski, Niemen czyta Norwida str. 21
Cyprian Kamil Norwid, Bema pamięci żałobny rapsod str. 24
Xenia Cosmann-Doer, Mathilde möchte etwas schenken eine Adventsgeschichte
(Historia adwentowa, czyli prezent od Matyldy) str. 25
Mateusz Marczewski, Drabina dwóch Jakubów (fragment opowiadania) str. 29
Michael Andreas Peters, Wiersze [Traumgesichte (Twarze snu),
Gebet in Waffen (Modlitwa w orężu)] str. 32
Czesław Sobkowiak, Gdy odlatują jaskółki str. 34
Henryk Szylkin, Wiersz [Jesień, Zima] str. 41

NA GRANICY str. 42
Jacek Wesołowski, Na Granicy (6) Pieskie historie (z Dzien-Nika): Porno,
Polizei albo Apokryf z pieskiem, Sprawnik ze Strapczyną; Słowo - obraz,
nauka - sztuka. Praca z tekstem; Granica - Związki str. 42
Kazimierz Furman, Wiersze [*** Chciałem napisać,
*** Ostatniej modlitwy, Bez - nadzieja, *** Miało być,
Mroki średniowiecza, *** Łaskiś pełna, Erotyk 2] str. 57
Przemysław Karwowski, Nieznane związki
Goethego ze Śląskiem i Ziemią Lubuską str. 64
Konrad Krakowiak, Wiersze [***nie mogę,
*** kimkolwiek jesteś, *** ćma baletnica, sandał] str. 71
Zdzisław Haczek, Pięć dni w Cottbus, czyli Europa
wzdłuż cienkiej, niebieskiej linii str. 73


SYLWETKI str. 75
Anna Szóstak, Trauma istnienia. O poezji Jolanty Pytel.
(Ein Trauma der Existenz. Zur Poesie von Jolanta Pytel) str. 75
Jolanta Pytel, Wiersze [Erotyk dla męża (Erotikon für meinen Gatten),
Małe miasteczka (Kleine Städtchen), Cud (Das Wunder),
Dworzec życia (Bahnhof des Lebens)] str. 82


PREZENTACJE "Pro Libris" str. 86
Helena Kardasz str. 86
Ewa Jędrzejowska, Pomiędzy białym a zielonym.
Non_ens.net Heleny Kardasz str. 87
Nadieżda Myszlennik, Wiersze [***Śnieg anemiczny, *** Szkoda] str. 89
Władysław Łazuka, Oczekiwanie, Kleń str. 90
Rainer Vangermain, Wiersze [Mach´s doch (Zrób to),
Stand by, Yogi (Bądź czujny Yogi)] str. 92
Adam Bagiński str. 94
Leszek Kania, Jubileusz malarza str. 94
Izabela Taraszczuk, Szukając siebie. Malarstwo Adama Bagińskiego str. 96


OBRAZY PROWINCJI SZLACHECKIEJ str. 97
Jarosław Kuczer, "Kapitał cywilizacyjny" szlacheckości na Śląsku str. 97
(Des Adelsstandes "Kulturkapital" in Schlesien - Zusammenfassung) str. 104


PRZYPOMNIENIA LITERACKIE str. 106
Czesław Markiewicz, Czytanie źródeł VI. Fenomen zapomnienia
albo sennik pamięci Wojciecha Czerniawskiego str. 106


VARIA BIBLIOTECZNE str. 110
Maria Radziszewska, Stylowy świat Antoniego Uniechowskiego str. 110
Maria Wasik, Archiwum Jana Korczaka w Słubicach str. 117


KRAJOBRAZY LUBUSKIE str. 119
Dawid Kotlarek, Trzebiechów. Śladami historii i przyrody. (Der Geschichte
und Naturlandschaft der Ortschaft Trzebiechów/Trebschen) str. 119


FORUM DYSKUSYJNE str. 130
Zenon Łukaszewicz, Drzazgi w mózgu str. 130


RECENZJE I OMÓWIENIA str. 133
Urszula Kozioł, Supliki (Anna Szóstak) str. 133
Franciszek Madera, Podole - moja miłość; Teresa Dzedzej, Muzyka kryształów, Bronisława Raszkiewicz, Światło słowa, Iwona Jankowska:
Dmuchawce na białej kartce (Czesław Sobkowiak) str. 136
Romuald Szura, Zielony zapach lasu (Zenon Łukaszewicz) str. 138
Maria Miłek. W czas marny potrzebni poeci (Czesław Markiewicz) str. 139


KRONIKA LUBUSKA str. 140

KSIĄŻKI NADESŁANE str. 144

AUTORZY NUMERU str. 145


Cały numer 17 w jednym pliku PDF


logo

 

Projekt wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej
Gefördert aus Mitteln der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit